Vart används fission

Vad är fusion

Vart sker fission? Fission betyder klyvning. Ordet används i fysikaliska sammanhang för klyvningen av atomkärnor, kärnklyvning, så som sker i exempelvis kärnkraftverk och kärnvapen. I denna process frigörs enorma mängder energi.


  Fission reactor

Fission är något som används inom kärnkraft mest men också inom kärnvapen. Fission betyder delning och det är just det fission är eftersom, i alla fall inom fysik, så menas när man skickar in en neutron i en atom så att den klyvs. Syfte: Jag gjorde denna uppsats dels eftersom jag blev klar med min uppsats om fusion och behövde.
 • Vad är fusion
 • Hur fungerar ett kärnkraftverk

  Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor (fission; framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atomkärnor (fusion; väte). Ordet förekommer i svenska media först

  Fission vs fusion

  Klyvningen kallas fission. Genom att skicka en neutron mot en uranatom, klyver man atomkärnan och frigör då nya neutroner. Dessa kan i sin tur slå isär fler atomer och en kedjereaktion uppstår. Vid kärnklyvningarna frigörs värme som används för att producera el i ett kärnkraftverk Elproduktion med en kokvattenreaktor.

  Kärnkraftverk

  Nuclear fission is a reaction in which the nucleus of an atom splits into two or more smaller nuclei. The fission process often produces gamma photons, and releases a very large amount of energy even by the energetic standards of radioactive decay.

 • Nuclear fission

 • Fission företag

   Fission utnyttjas så i kärnkraftverk och kärnvapen. I regel används isotoperna uran och plutonium Flera av restprodukterna som bildas vid fission är radioaktiva, vissa i tusentals år. Motsatsen till fission är fusion, sammanslagning av atomkärnor.

  Nuclear fission

 • Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor (fission; framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atomkärnor (fusion; väte). Ordet förekommer i svenska media först


 • Fusion

  Klyvningen kallas fission. Genom att skicka en neutron mot en uranatom, klyver man atomkärnan och frigör då nya neutroner. Dessa kan i sin tur slå isär fler atomer och en kedjereaktion uppstår. Vid kärnklyvningarna frigörs värme som används för att producera el i ett kärnkraftverk Elproduktion med en kokvattenreaktor.
 • vart används fission