Kommatecken efter citattecken

Punkt efter citattecken

Citattecken, [1] [2] även citationstecken [3] eller anföringstecken, [4] är en uppsättning typografiska tecken med flera användningsområden. Tecknen används för att markera citat och verktitlar och för annan särmarkering av ord eller fraser.


Indirekt anföring

Sätt alltid ut skiljetecken efter citat och före anföringsverb: Det är bra, sade Olof Karlsson. Komma sätts mellan huvudsatser som samordnas i samma mening, även när bindeord (och, men eller etcetera) finns utsatt. Exempel: De tyska turisterna har varit fler i Danmark än i Norge, och Sverige har haft det lägsta antalet.

Anföringssats

 • Om du citerar inne i en mening ska punkten komma efter citattecknet. Man kan se det som att citatets egen punkt ersätts av den omgivande meningens. Exempel: Farmor sa till mig att ”Nej, jag vill inte ha något påskägg”. Men om citatet föregås av ett kolon räknas citatet som en fristående mening, och då skrivs punkten före citattecknet.


 • Stor bokstav efter utropstecken

  Nej, det ska inte vara kommatecken efter frågetecken eller utropstecken vid direkt anföring. Jag har bloggat om direkt anföring med tankstreck respektive med citattecken, där ser du exempel på hur du ska skriva det.


   Kommatecken efter frågetecken

  Kommatecken innan eller efter citattecken? Så placerar du skiljetecknet. För talstreck skrivs anföringssatsen alltid ut med gemener, oavsett vilket skiljetecken du använder: – Vi ska möta henne på torget, sa Olof. – Åh nej! utbrast Stella. – Är ni redan här? frågade* Agnes.
 • kommatecken efter citattecken

 • Punkt före eller efter citattecken

  Citattecken, ibland kallade citattecken eller inverterade kommatecken, är skiljetecken (" lockiga " eller " raka ") som oftast används i par för att identifiera början och slutet av en passage som tillskrivs en annan och upprepas ord för ord. På brittisk engelska kallas citattecken ofta för inverterade kommatecken.


 • Anföringssats

 • Och efter komma

   Tankstreck är ett skiljetecken som används i skrift för att markera paus eller emfas. Det kan ofta användas i stället för kommatecken eller semikolon, för att ge större eftertryck åt det som följer. Tankstrecket används också när man infogar ett parentetiskt inlägg – exempelvis en förklaring eller ett exempel – och vill.
 • Kommatecken regler
 • Kommatecken regler

  Publicerad den av annagable i Skrivtips. Dagens skrivtips handlar om anföring, anföringstecken och anföringssats. Bara för att förvirra finns det två metoder att markera dialog, citattecken och talstreck – även kallade replikstreck (gemenligen kallade fnuttar / dubbelfnuttar och pratminus). Mer om hur du skriver dessa nedan.