Genomströmning betydelse

 • genomströmning betydelse
 • Vårflöde webbkryss

  Bakgrunden till förslaget är enligt Dagens Nyheter att en snabbare genomströmning av studenter skulle ge stora samhällsekonomiska vinster. Syftet med bonusen är att stimulera till en snabbare genomströmning av Sfi. Den nya situationen innebär ytterligare minskad genomströmning av barn i Asby samhälle.


  Brett flöde

  LO presenterar siffror på genomströmning och individernas vilja att gå vidare i yrkeskarriären som om de vore problem, när dessa i själva verket är bevis på branschens framgång. Vår rapport visar att sociala faktorer är en alltför stor anledning till avbrutna studier och en viktig delförklaring till studenters låga genomströmning.


 • Flöde i väst korsord

 • Flöde i väst korsord

  Där kommer ungdomarna vara en period på åtta veckor, så vi får en större genomströmning. En utställning har man öppet hela dagen och kanske kan man ha en rimlig genomströmning, säger Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör. Totalt avvisades hundar jämfört med året innan, trots högre genomströmning av resande

  Stilla flödet

   Hur används ordet genomströmning "– Jag tror inte den orsaken i sig kan påverka att vi har högst genomströmning i Sverige utan jag tror att det handlar om vårt sätt att bedriva undervisning, säger Markus Hjelm." "– Vi har haft ganska jämn genomströmning de som varit här verkar nöjda, säger Marie Nilsson, festivalansvarig.".

 • Verbalt flöde


 • Verbalt flöde

 • huvudsak avhopp och genomströmning från lärarprogrammen i Sverige. Närmare beskrivning av data och analysmetoder görs inom respektive empiriska delar. Mått på avhopp och genomströmning I studier av avhopp och genomströmning används, beroende på tillgänglig data.


 • Långt flöde

  Translation of "genomströmning" into English throughput is the translation of "genomströmning" into English. Sample translated sentence: Tack vare projektet ökade genomströmningen och minskade väntetiderna. ↔ Thanks to the project, the throughput increased and waiting times were reduced.


  Mindre flöde korsord

  Swedish English Contextual examples of "genomströmning" in English These sentences come from external sources and may not be accurate. is not responsible for their content. Europa kan inte vilja allt på en gång: stabilitet, ingen genomströmning av asylsökande m.m. och samtidigt en utvidgning som dras i långbänk, och som kostar så litet som möjligt.

   Fjällflöde