Unga muslimer för fred och rättvisa

Alla - inte bara

Projektet väckte intresse och skapade ett stort engagemang bland svenska unga muslimer. Projektet har fått till resultat att det finns utbildade fredsagenter, boken Salam om muslimsk fredskultur och att Sveriges första muslimska fredsrörelse, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, bildades. [källa behövs].

› sa-okar-muslimers-motstandskraft-mot-extremism.

Svenska muslimer för fred och rättvisa har uttalat sig om rätten till utbildning även för dem som bär burka försvarat etniska och religiösa organisationer, SMFR har vid flera tillfällen kritiserat Sverigedemokraterna för deras främlingsfientlighet och uttalade islamofobi.
 • Svenska Muslimer för Fred
 • Svenska Muslimer för Fred

 • Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) arrangerade fyra seminarier i tre städer; två seminarier i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Malmö. Fokus har varit på hur den muslimska identiteten gestaltar sig men även på myten om svenskheten. Vilka konsekvenser får de stereotypa uppfattningarna för vårt samhälle?.
 • Svenska Muslimer för Fred och

  Svenska muslimer för fred och rättvisa Betydande personer inom islam i Sverige Mohammed Knut Bernström · Helena Hummasten · Abd al Haqq Kielan · Omar Mustafa · Yasri Khan.

  Svenska Muslimer för Fred

  Svenska muslimer för Fred och Rättvisa ska utifrån islamiska och demokratiska värdegrunder, i enlighet med Koranen och Profeten Muhammads budskap, verka för fred och rättvisa. Målet är en bestående rättvis fred inom och mellan länder.

  79 pratar om detta · har

  Lenita Törning: Bland vägval och möjligheter. Ungdomar i Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa om religiositet, identitet och trosbaserat samhällsengagemang i Sverige. Masteruppsats i Religion i Fred och Konflikt, Teologiska institutionen, Uppsala universitet. (Amongst Crossroads and Possibilities. Young people in the Swedish Muslims for.


 • unga muslimer för fred och rättvisa


 • Vår vision är att

   Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa deras vision är. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.


   Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer

  Föreningen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa anger ett antal muslimska organisationer som föreningen hänför till det så kallade muslimska civilsamhället, till exempel Sveriges muslimska förbund, Sveriges muslimska råd, Svenska muslimer för fred och rättvisa. [ 4].