Vad är stenåldern

Hur levde man på stenåldern

Innehåll Stenåldern i Norden brukar räknas från ca 12 då de första människorna vandrade in i området, fram till ca då bronsföremål blev allt vanligare i Norden som statussymboler och redskap.

  Vad åt man på stenåldern

Stenåldern delas vanligtvis in i två perioder - den äldre stenåldern (ca 40 ) och den yngre stenåldern (ca 10 ). Anledningen till att man valt den tidsindelningen är att det inträffade något mycket viktigt i människans utveckling för omkring 12 år sedan.


När var stenåldern i sverige

  Stenåldern är människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap. Jägarstenåldern börjar för 2,5 miljoner år sedan i Afrika och nådde Mellersta Östern och Asien för 1,5 miljoner år sedan. Från Stenåldern finns det nästa bara föremål av sten kvar.


När var bondestenåldern

(37 av ord) Stenåldern i Norden För 13 år sedan började isen som låg över Norden att smälta, först i söder sedan i norr. Då kom de första människorna till Skåne och det blev stenålder här. För 9 år (35 av ord) Information om artikeln Visa Innehåll Jägarstenåldern Bondestenåldern Stenåldern i Norden.


 • När var bronsåldern


 • När började stenåldern

  Jägarstenålder. Jägarstenåldern innefattar den äldsta och större delen av stenåldern (i Europa ca 40 - 10 ) då människorna levde på jakt, fiske och framförallt som samlare. Under den här delen av stenåldern levde människorna i mindre grupper eller stammar som vandrade mellan olika lokala platser i landskapet och letade.

  När var bronsåldern

 • Sveriges förhistoria börjar såvitt känt under Alleröd-interstadialen omkring år 12 Då byggde människor tillhörande Brommekulturen renjägarläger vid isens rand i det som idag är Skåne. Människor fortsatte att befolka landet medan isen drog sig tillbaka.
 • vad är stenåldern
 • När började stenåldern
 • Stenåldern tidslinje

  Sverige under forntiden, del 1: Stenåldern. Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 fram till slutet av järnåldern ca år De tre åldrarna har fått sina namn efter de material som.

  Första människan

  Stenåldern är människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap. Jägarstenåldern börjar för 2,5 miljoner år sedan i Afrika och nådde Mellersta Östern och Asien för 1,5 miljoner år sedan. Från Stenåldern finns det nästa bara föremål av sten kvar. För 40 år sedan, i slutet av senaste istiden, vandrade människan från Afrika till Europa. För.